Spotkanie z prawnikiem

Zapraszamy w 31.01.2017 r. o godz. 17.30 na spotkanie z prawnikiem w klubie “Kontakty” Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych.

 

Temat spotkania: “Umowy, wypowiedzenia i odstępstwa od umów”.
Miejsce spotkania: Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 91/93, pok. 105.