Zarząd Oddziału

Zarząd Oddziału Zachodniopomorskiego kadencji 2016-2021

Prezes: Maja Kamińska-Kołota
I wiceprezes: Marek Miśków
II wiceprezes: Katarzyna Kożuchowska
Sekretarz: Magdalena Kłunejko
Członkowie zarządu: Andrzej Gałązka, Beata Janiak, Adam Sapritonow, Agata Szalaty

Komisja Rewizyjna Oddziału

Przewodniczący: Jan Kiwior
Sekretarz: Grzegorz Witkowski
Członek: Henryka Wasiak

Cele statutowe

Celem związku jest zrzeszanie niesłyszących i innych osób z wadą słuchu oraz zapewnienie im pomocy we wszystkich sprawach życiowych, a w szczególności:

  • prowadzenie rehabilitacji słuchu i mowy dzieci w wieku przedszkolnym i młodzieży w wieku szkolnym,
  • sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i z wadą słuchu oraz dziećmi słyszącymi rodziców głuchych
  • udzielanie im pomocy w podnoszeniu wykształcenia ogólnego i kwalifikacji zawodowych,
  • prowadzenie rehabilitacji w kierunku przystosowania osób niesłyszących i innych osób z wadą słuchu do życia społecznego i zawodowego,
  • organizowanie pracy oświatowej, zawodowej, kulturalnej i społecznej,
  • organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki i sportu masowego,
  • prowadzenie zawodowej rehabilitacji osób niesłyszących i z wadą słuchu,
  • ochrona praw i interesów oraz udzielanie pomocy w sprawach socjalno-bytowych,
  • propagowanie w społeczeństwie problemów ochrony słuchu i rehabilitacji inwalidów słuchu oraz podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania inwalidztwu słuchu.

Zarządy Kół

Zarząd Koła Terenowego w Szczecinie kadencji 2015-2020

Prezes: Dariusz Kosztowny
Wiceprezes: Jan Kiwior
Sekretarz: Szczepan Pieścik 
Skarbnik: Grażyna Kasperowicz
Członkowie: Henryka Wasiak, Anna Bejnarowicz, Jędrzej Jaworowski

Zarząd Koła Terenowego w Stargardzie kadencji 2015-2020

Prezes: Agnieszka Optacy
Wiceprezes: Bożena Olszewska
Sekretarz: Marian Kochalski
Skarbnik: Renata Dudkowska
Członek: Tadeusz Kłoczko

Zarząd Koła Terenowego w Koszalinie kadencji 2015-2020

Prezes: Andrzej Gałązka
Wiceprezes: Roman Brążkiewicz
Sekretarz: Katarzyna Kożuchowska
Skarbnik: Grzegorz Witkowski
Członek: Elżbieta Piechota

Zarząd Koła Terenowego w Wałczu kadencji 2015-2020

Prezes: Agata Szalaty
Wiceprezes: Jan Radkiewicz
Sekretarz: Sebestian Jałocha
Skarbnik: Henryk Płonka 
Członkowie: Zbigniew Synak
Z-ca członka: Adam Wika