Formularz zgłoszeniowy
na Kurs Języka Migowego

Formularz zgłoszeniowy zostanie automatycznie przesłany  mailem na adres sekretariat@pzg.szczecin.pl.


  Poziom:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

  Polityka prywatność:

  25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym pragniemy zwrócić Państwa uwagę na kilka istotnych kwestii związanych z przetwarzaniem Państwa danych.

  Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych, z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 91/93, 70-481 Szczecin.

  W sprawie danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem e-mail: biuro@pzg.szczecin.pl. Kontakt jest również możliwy drogą pisemną na wyżej wskazany adres.

  Państwa dane przetwarzane będą na podstawie w/w rozporządzenia, wyłącznie w celu i w okresie przygotowania i realizacji szkoleń w zakresie języka migowego organizowanych przez Administratora, tj. Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych.

  Każdy z Państwa ma prawo dostępu do:

  • treści swoich danych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Administrator danych nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników szkoleń innym osobom lub instytucjom.

  Jednocześnie informujemy, że mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo, że ich przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.