Zmiana siedziby Oddziału i DK Kontakty

Budynek przy al. Wojska Polskiego 91/93 w Szczecinie był siedzibą Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych od 1976 r. po pożarze kamienicy przy ul. Armii Czerwonej (1973 r.).

Otwarcie DK Kontakty nastąpiło 12 grudnia 1980 r. Z tym budynkiem osoby z wadą słuchu mają bardzo wiele wspomnień. Odbywały się tu spotkania, imprezy oraz festiwale. Były prowadzone Koła zainteresowań. Działał także Teatr-3. Ostatnia duża impreza, która się odbyła to Szczecińska Jesień Głuchych zorganizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchego dofinansowana ze środków PFRON. W tym spotkaniu wzięło udział 200 osób, gościliśmy niesłyszących z Wrocławia, Bydgoszczy, Łodzi, Krakowa, Warszawy, Słupska oraz z województwa Zachodniopomorskiego. W styczniu 2020 r. zorganizowaliśmy bal karnawałowy.

Ze względu na wysokie koszty utrzymania (gaz, prąd) musieliśmy podjąć trudną dla nas decyzję o zmianie siedziby na mniejszą. Dofinansowania, które otrzymujemy nie pokrywają w pełni kosztów utrzymania. Budynek przez 40 lat nie był remontowany i obecnie wymaga kapitalnego remontu, a Oddziału na to nie stać. Jest nam smutno, że musieliśmy zmienić adres, który zawsze się kojarzył wszystkim z Polskim Związkiem Głuchych.

Od 18 maja 2020 r. nową siedziba mieścić się będzie przy al. Niepodległości 22 V piętro. Mamy nadzieję, że i w tym miejscu będziemy się spotykać w DK Kontakty (nazwy nie zmieniamy). Mamy wiele pomysłów na przyszłość.

Ze względu na trwające jeszcze pracę wykończeniowe i obostrzenia związane z sytuacją epidemiczną nie możemy zrobić uroczystego otwarcia. Zrobimy je na pewno.

Mamy prośbę, żeby umawiać się z tłumaczami przez SMS. Tłumacze pracować będą od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 14.00. Do zobaczenia.

Prosimy o umawianie się z tłumaczem przez SMS.

Spotkania klubowe są zawieszone do odwołania.

Maja Kamińska Kołota - Messenger (wideo)

Olgierd Koczorowski - Messenger (wideo)

Maja Kamińska Kołota - Whatsapp (wideo)

+48 600 107 197

Olgierd Koczorowski - Whatsapp (wideo)

+48 605 161 467

Maja Kamińska Kołota - SMS

+48 532 597 433

Tłumacz 1 - SMS

+48 698 900 509

Tłumacz 2 - SMS

+48 607 307 334

Biuro Oddziału - e-mail