Galeria SZPARGAŁEK

Zapraszamy wszystkich do Galerii SZPARGAŁEK prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych.

W miesiącu marcu br. Galeria otwarta będzie w dniach 14 marca i 28 marca w godzinach 11:00 – 18:00 w Ekoporcie u zbiegu ul. Arkońskiej i Harcerzy.

Galeria SZPARGAŁEK jest pierwszą galerią charytatywną w Polsce. Można tam nabyć m.in. meble, artykuły dekoracyjne, sprzęty i urządzenia AGD, naczynia kuchenne, sprzęty sportowe, książki, walizki, plecaki, artykuły techniczno-budowlane, zabawki, wózki i inne artykuły dziecięce a także bardzo wiele innych przedmiotów, które niegdyś stanowiły odpad i zostały przygotowane do ponownego użycia.

Osoby korzystające z Galerii dokonują darowizny na rzecz wybranej lokalnej organizacji. Wśród organizacji jest także nasze stowarzyszenie. Darowizna ta może być pieniężna, rzeczowa lub polegać może na wykonaniu świadczenia, jako wolontariusz.

Na miejscu nie ma obrotu gotówką! Dostępy jest komputer z dostępem do Internetu, za pomocą którego można wykonać przelew.

Zachęcamy także mieszkańców do tego, by niepotrzebne, sprawne przedmioty oddawali do jednego z ośmiu Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów w Szczecinie. Wszystkie trafią później do Galerii Szpargałek i wycenione będą na punkty, gdzie 1 pkt = 1 zł. Cała kwota z ich wymiany zostanie przekazana bezpośrednio na konta organizacji pożytku publicznego działających w naszym regionie.

Więcej informacji o Galerii a także katalog dostępnych w niej produktów galerii można znaleźć pod adresem: