Kurs języka migowego

Oferta kursów języka migowego na trzech poziomach realizowanego przez Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych.

Nabór na Kurs Języka Migowego

Informujemy o rozpoczęciu naboru na Kurs Języka Migowego na poziomie elementarnym i średnio-zaawansowanym. Rozpoczęcie zajęć 10.03.2018 r. KLIKNIJ ►

Dofinansowanie kursów języka migowego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje kursy języka migowego. KLIKNIJ ►

Celem kursu jest:

 • Poznanie podstaw problematyki środowiska dorosłych niesłyszących i ich potrzeb ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji społecznej w sektorze samorządowym.
 • Poznanie podstaw wiedzy o języku migowym i jego zastosowaniach w pracy z niesłyszącymi.
 • Nabycie praktycznych umiejętności w posługiwaniu się polskim alfabetem palcowym oraz podstawowymi liczebnikami głównymi i porządkowymi.
 • Opanowanie ok. 400 podstawowych znaków pojęciowych języka migowego oraz techniki ich używania zgodnie z zasadami zarówno Systemu Językowo Miganego (SJM) jak też Polskiego Języka Migowego (PJM).
 • Przygotowanie grupy do dalszego kształcenia lub samokształcenia poprzez umiejętność korzystania z podręczników, słowników i materiałów multimedialnych.

Koszt kursu na jednego uczestnika przy 12 osobowej grupie wynosi 700,00 zł.


Kurs na poziomie elementarnym (I stopień) obejmuje:

 • 400 znaków,
 • 60 godzin dydaktycznych,
 • materiały dydaktyczne – podręcznik, płyta DVD,
 • egzamin,
 • zaświadczenie ukończenia kursu z oceną z egzaminu.

Harmonogram kursu – poziom elementarny (I stopień):

• Znaki polskich liter • Znaki liczbowe • Wchodzimy do świata ciszy • Pierwszy kontakt • Zatrudnienie i praca • Seans filmowy • Dom, rodzina, czas • Edukacja, kultura, sport, wypoczynek • Zdrowie • W urzędzie • Rachuba czasu • Powtórzenie materiału z zakresu kursu • Egzamin •


Kurs na poziomie średnio-zaawansowanym (II stopień) obejmuje:

 • 400 znaków,
 • 60 godzin dydaktycznych,
 • materiały dydaktyczne – podręcznik, płyta DVD,
 • egzamin,
 • zaświadczenie ukończenia kursu z oceną z egzaminu.

Harmonogram kursu – poziom średnio-zaawansowanym (II stopień)

• Powtórzenie materiału z kursu na poziomie elementarnym • Zatrudnienie i praca • Edukacja • Zdrowie • Dom i rodzina • Seans filmowy • Urzędy i instytucje • Podróże, wypoczynek, kultura, sport • Powtórzenie daktylografii ideografii • Powtórzenie materiału z zakresu kursu • Egzamin •


Kurs na poziomie zaawansowanym (III stopień) obejmuje:

 • 400 znaków,
 • 60 godzin dydaktycznych,
 • materiały dydaktyczne – podręcznik, płyta DVD,
 • egzamin,
 • zaświadczenie ukończenia kursu z oceną z egzaminu.

Harmonogram kursu – poziom zaawansowanym (III stopień)

• Powtórzenie materiału z kursu na poziomie elementarnym i średnio-zaawansowanym • W szkole • Higiena i części ciała • Zdrowie • Odzież i kolory • Seans filmowy • Żywność i sprzęt kuchenny • Zawody • Prawo • Ćwiczenia z zakresu tłumaczenia tekstów pisanych na język migowy • Powtórzenie materiału z zakresu kursu • Egzamin •

UWAGA!!!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie dofinansowania kosztów polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika (Dz. U. Nr 0, poz. 687) informujemy, że osoba uprawniona, członek jej rodziny oraz osoba mająca stały lub bezpośrednio kontakt z osobą uprawnioną mogą składać wniosek o dofinansowanie kosztów szkolenia języka migowego do właściwego wg miejsca zamieszkania Oddziału PFRON.
PEŁNE INFORMACJE NA STRONIE ►